Jak widać na załączonych zdjęciach, w odległości kilku centymetrów od krawędzi drogi ustawiony został ciąg słupów i znaków. Znak na pierwszym planie zdjęcia przystanku został ponadto ustawiony na środku przejścia dla pieszych, a część słupków z łańcuchami przechyla się już w światło drogi dla rowerów.