Choć drogi dla rowerów wokół skrzyżowania Sobieskiego / Wilanowskiej / Rzeczypospolitej powstały niedawno, widać na nich kilka tradycyjnych warszawskich niedociągnięć. Wśród nich jest ustawianie przeszkód w skrajni drogi. Część z nich po krótkim czasie znajduje się wręcz w świetle ścieżki.

Pismo do ZDM z sierpnia

Proszę o przesunięcie latarni ustawionych w skrajni drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Sobieskiego przy skrzyżowaniu z aleją Wilanowską. Latarnie zostały ustawione niezgodnie z prawem krajowym i lokalnym i stwarzają zagrożenie dla ruchu rowerowego.

Proszę też o przekazanie kopii protokołu odbioru robót, podczas których latarnie zostały postawione (prawdopodobnie przebudowy skrzyżowania). W przypadku gdyby protokół ten nie był w państwa posiadaniu, proszę o przekazanie pisma do właściwej instytucji.

Pismo do ZDM z września

Proszę o usunięcie szeregu przeszkód ustawionych w skrajni drogi dla rowerów przy przystanku Sobieskiego 03 w al. Rzeczypospolitej oraz przy sąsiednim wjeździe na posesję.

Jak widać na załączonych zdjęciach, w odległości kilku centymetrów od krawędzi drogi ustawiony został ciąg słupów i znaków. Znak na pierwszym planie zdjęcia przystanku został ponadto ustawiony na środku przejścia dla pieszych, a część słupków z łańcuchami przechyla się już w światło drogi dla rowerów.

Przypominam, że zgodnie z obowiązującymi w Warszawie standardami dróg dla rowerów, minimalna szerokość skrajni drogi dla rowerów wynosi 0,5m, zaś mniejsze jej wartości wymagają zgody na odstępstwo od obowiązujących norm. W przypadku odległości mniejszych niż 0,2m, wymagana jest również zgoda na odstępstwo ze strony ministerstwa infrastruktury.

Sugeruję przy tym całkowite usunięcie słupków z łańcuchami. Przezroczysta wiata zapewnia dobrą widoczność, a za przystankiem nie ma celów podróży, które mogłyby skłaniać pieszych do przechodzenia przez drogę dla rowerów.