- Na styku ulic Bema i Prądzyńskiego (dojście do centrum Expo XXI od najbliższego przystanku),