Odgięcie przy przystanku. Krzywe zamiast łamanych to już coś!