Na przykład tak, jak to już się praktykuje w Gdańsku.