Trochę niepokoi ten równoległy parking i perspektywa osób wchodzących na ścieżkę spomiędzy samochodów. Zastanawia też racjonalność budowy kosztownej jezdni tylko po to, by pełniła rolę parkingu.