Północny odcinek - koryto przygotowane do wysypania podbudowy już czeka. Po lewej pryzmy kostki, która nie zdążyła tu długo poleżeć. Gdzie teraz trafi? Czy ktoś zastanowi się nad marnotrawnym remontowaniem chodników bez jednoczesnego wytyczania na nich dróg dla rowerów?