W takich warunkach przechodzi się przez ul. Duracza z parku Olszyna do parku Herberta.