Wcześniej tylko błoto czy piach i liczne wybujałe samosiejki. Projektant miał więc pełną swobodę, duże pole do popisu i wiele czasu do przemyśleń, jak optymalnie przystosować teren do celów komunikacyjnych. (zdjęcie z lutego 2005r. kiedy organizowano plac budowy)