Aczkolwiek mogło być jeszcze gorzej - z jednej strony próg wznosi się do 10cm.