1) Negatywnie opiniujemy projekt, w którym droga dla rowerów prowadzona jest raz po północnej stronie, raz po południowej stronie jezdni. Droga dla rowerów powinna zostać przeprowadzona na całej długości po tej samej lub po obu stronach jezdni. Przestrzeń na ten cel można pozyskać stosując bezpieczną szerokość pasów ruchu (3,0m) zamiast przewidzianej w projekcie (3,5m), która skłaniać będzie do rozwijania niebezpiecznych prędkości, a przez to generowania nadmiernego hałasu.