Od kilku lat na skrzyżowaniu Rosoła / Gandhi / Nugat piesi zmuszani są do przebiegania przez jezdnię lub przeczekiwania dwóch cykli świateł, by przedostać się na drugą stronę ulicy. Wysyłano już pisma w tej sprawie, temat poruszyła też Gazeta Stołeczna (tutaj). Ostatnio dotarły do nas sygnały, że patologiczna sytuacja nadal trwa. W związku z tym występujemy ponownie z konkretnymi propozycjami, jak poprawić płynność i bezpieczeństwo ruchu, bez ryzyka dla synchronizacji świateł.

Pismo do Inżyniera Ruchu

W związku z sygnałami otrzymywanymi od mieszkańców na temat dyskryminacji pieszych w ustawieniach sygnalizacji na skrzyżowaniu Rosoła / Gandhi / Nugat, wnoszę o skorygowanie cyklu świateł dla pieszych na przejściu przez północne ramię ul. Rosoła na skrzyżowaniu z ul. Nugat.

Długość zielonego światła dla pieszych na wschodniej jezdni może zostać podwojona bez strat dla płynności ruchu samochodowego (w tym bez ingerencji w synchronizację świateł w ciągu ul. Rosoła), za to z poprawą bezpieczeństwa i poprawą płynności ruchu pieszego.

Aby zoptymalizować cykl świateł na skrzyżowaniu, wskazane jest (wszystkie odniesienia do świateł dla pieszych dotyczą świateł na przejściu przez wschodnią jezdnię północnego ramienia ul. Rosoła):

1) zsynchronizowanie świateł dla pieszych ze światłami dla samochodów wyjeżdżających z Nugat. Obecnie światła dla samochodów zmieniają się dwie sekundy wcześniej niż światła dla pieszych. Skutkuje to sytuacją, w której piesi mają niecałe pięć sekund na pokonanie jezdni. Skoordynowanie świateł dla pieszych i samochodów pozwoli wydłużyć ten czas o 2 sekundy (czyli 30-40% obecnego zielonego dla pieszych), jak też zapobiegnie niebezpiecznym sytuacjom, gdy samochody rozpędzają się, wjeżdżając na przejście przez ul. Rosoła, a piesi właśnie na nie wchodzą.

Należy zauważyć, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.), załącznikiem nr 3, pkt. 8.3.2. "Tworzenie podstawowych faz ruchu", "Pary strumieni kolizyjnych o dopuszczalnym jednoczesnym zezwoleniu na ruch powinny być sterowane tak, aby strumień podporządkowany nie miał możliwości dojazdu do punktu kolizji wcześniej niż strumień z pierwszeństwem przejazdu lub przejścia."

W tym wypadku strumieniem podporządkowanym są samochody skręcające z ulicy Nugat w ulicę Rosoła, przez którą przechodzą piesi. Uruchamianie światła zielonego dla samochodów dwie sekundy wcześniej niż świateł dla pieszych skutkuje sytuacjami, w których samochody wjeżdżają na pasy w momencie, gdy zaczynają na nie wchodzić piesi. Niweczy to pozytywny wpływ na bezpieczeństwo wcześniejszego wyłączenia zielonej strzałki przed zmianą świateł i skutkuje niebezpiecznymi sytuacjami zwłaszcza w przypadku samochodów nie startujących ze świateł, lecz dojeżdżających do nich w momencie zmiany na zielone.

2) skrócenie fazy zielonej dla pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie z ulicy Gandhi. Obecnie trwa ona 16-20 sekund, tymczasem na wjazd wszystkich oczekujących pojazdów w pełni wystarcza 10 sekund. Oszczędzony w ten sposób czas pozwoli na wydłużenie światła zielonego dla pieszych co najmniej dwukrotnie (o 6-10 sekund).

Należy zauważyć, że poza negatywnymi skutkami w postaci złych warunków ruchu na skrzyżowaniu, obecne ustawienia świateł zwiększają ryzyko wypadków - po pierwsze poprzez kolizyjne ustawienie świateł opisane w punkcie 1), a po drugie poprzez prowokowanie pieszych do przechodzenia na czerwonym na skutek uniemożliwienia pokonywania skrzyżowania w trakcie jednego cyklu. W związku z tym wnoszę o wdrożenie opisanych wyżej zmian.

Do wiadomości: Gazeta Stołeczna