Po zabiciu pieszego w listopadzie 2018 roku policja napisała, że "podobno ul. Obozowa ma być przebudowana". Tymczasem dyskusja o przebudowie trwa już 10 lat, projekt leży w urzędzie miasta od 2016 roku. Zdaniem policji stan drogi i oznakowania nie budzi zastrzeżeń. Mamy na ten temat radykalnie inne zdanie, ale my obserwujemy drogi i robimy zdjęcia.