Przykładowe bezkolizyjne rozwiązanie ruchu pieszo-rowerowego w rejonie skrzyżowania z ul. ks. Anny – wariant w poziomie +1. Kładki pieszo-rowerowe łączące wiadukty nad torami krzyżują się nad skrzyżowaniem Obwodnicy z ul. ks. Anny, pochylnie łączą kładkę wschodnią z drogami dla rowerów w ul. Rzecznej i w kierunku Rembertowa.