Rys. Hovenring w Eindhoven [zobacz >>>] – przykład bezkolizyjnego rozwiązania ruchu pieszego i rowerowego w poziomie +1.