Od niemal roku zablokowana jest możliwość poruszania się pieszo wzdłuż ulicy Okopowej na skutek ustawienia barykad mających wspierać mur Cmentarza Powązkowskiego w poprzek chodnika. Podczas gdy zabezpieczenie muru jest potrzebne, zapomniano przy tym o równie potrzebnym zapewnieniu możliwości poruszania się po ulicy - nie tylko samochodom. Przeciwko dyskryminacji pieszych protestowali studenci ASP, wystosowując petycję do władz miasta, w której domagają się zapewnienia możliwości korzystania z ulicy. Studenci zwrócili się też do Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu, która poparła ich starania (patrz niżej).