...zamiast wykorzystać okazję do naprawienia substandardowych rozwiązań. Warto przy tym przypomnieć, że w obowiązującej strategii transportowej miasta postawiono za cel zwiększenie dostępności przejść dla pieszych, jak też poprawę warunków korzystania z ciągów pieszych przez osoby z ograniczoną zdolnością poruszania się, również w celu zachęcenia do wyboru innych środków transportu niż samochód. Działania miasta na Okopowej konsekwentnie realizują cele dokładnie odwrotne.