Przypadek Okopowej jest tym bardziej jaskrawy, że przeznaczenie prawego pasa ruchu na potrzeby niezmotoryzowanych nie miałoby żadnego wpływu na ruch samochodowy - pas ten bowiem kończy się 400 metrów dalej.