Okopowa zablokowana

Od niemal roku zablokowana jest możliwość poruszania się pieszo wzdłuż ulicy Okopowej na skutek ustawienia barykad mających wspierać mur Cmentarza Powązkowskiego w poprzek chodnika. Podczas gdy zabezpieczenie muru jest potrzebne, zapomniano przy tym o równie potrzebnym zapewnieniu możliwości poruszania się po ulicy - nie tylko samochodom. Przeciwko dyskryminacji pieszych protestowali studenci ASP, wystosowując petycję do władz miasta, w której domagają się zapewnienia możliwości korzystania z ulicy. Studenci zwrócili się też do Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu, która poparła ich starania (patrz niżej).

Podobnie jak swego czasu na Emilii Plater [zobacz >>>], jedynym przejawem zainteresowania władz jest póki co gnębienie pieszych mandatami. Nie podjęto ani próby uniknięcia problemu (na etapie projektowania organizacji ruchu) ani jego rozwiązania.

Raz jeszcze Warszawa odcina się tym samym od standardów miast cywilizowanych (na zdjęciu Kopenhaga [zobacz >>>]), wbrew miejskim dokumentom strategicznym utrudniając poruszanie się pieszo po mieście...

...zamiast wykorzystać okazję do naprawienia substandardowych rozwiązań. Warto przy tym przypomnieć, że w obowiązującej strategii transportowej miasta postawiono za cel zwiększenie dostępności przejść dla pieszych, jak też poprawę warunków korzystania z ciągów pieszych przez osoby z ograniczoną zdolnością poruszania się, również w celu zachęcenia do wyboru innych środków transportu niż samochód. Działania miasta na Okopowej konsekwentnie realizują cele dokładnie odwrotne.

Przypadek Okopowej jest tym bardziej jaskrawy, że przeznaczenie prawego pasa ruchu na potrzeby niezmotoryzowanych nie miałoby żadnego wpływu na ruch samochodowy - pas ten bowiem kończy się 400 metrów dalej.

Większość kierowców o tym wie i w praktyce już teraz prawy pas przed Powązkowską i początkiem muru cmentarza służy niemal wyłącznie do skrętu w prawo:

Tak jak w przypadku planowanych do wdrożenia w najbliższym czasie inwestycji (m.in. Żegańskiej [zobacz >>>], Czerniakowskiej-bis - por. artykuł w dzisiejszej Gazecie Stołecznej), miasto pokazuje, że zamiast wdrożyć tanie i efektywne rozwiązania, woli wydawać pieniądze na utrudnianie ruchu niezmotoryzowanym i zniechęcanie do poruszania się w sposoby nie generujące zanieczyszczeń i korków.

Uchwała KDS z 23 kwietnia

Uchwała Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie dostępności ul. Okopowej dla pieszych na odcinku Powązkowska-Niska

Na podstawie regulaminu działania Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu z dnia 19 czerwca 2013 r. oraz Programu współpracy m.st. Warszawy w roku 2014 z organizacjami pozarządowymi, uchwala się, co następuje:

1) W odpowiedzi na informacje prasowe oraz otrzymane od przedstawicieli środowiska studentów ASP, Komisja wnosi o jak najszybsze przywrócenie ciągłości ciągu pieszego po zachodniej stronie ulicy Powązkowskiej, który został przerwany na odcinku pomiędzy Powązkowską a Spokojną. Potrzeba zapewnienia funkcjonalnego ciągu pieszego na tym odcinku widoczna jest m.in. w tym, że piesi nadal z niego regularnie korzystają mimo konieczności schodzenia na jezdnię.

2) Komisja proponuje wygospodarowanie na potrzeby ruchu pieszego (i ew. rowerowego) prawego pasa ruchu na odcinku od Powązkowskiej do przystanku Niska 01. Pas ten powinien zostać fizycznie oddzielony od pozostałej części jezdni, zaś prawy pas przed skrzyżowaniem z Powązkowską oznakowany jako przeznaczony wyłącznie do skrętu w prawo (z ewentualnym wyjątkiem rowerów).

Wbrew deklaracjom biura prasowego ratusza w artykule w „Gazecie Stołecznej” z 1 IV, przeznaczenie tego pasa na potrzeby ruchu pieszego nie wpłynie na płynność ruchu samochodowego, bowiem kończy się on ok. 400 m za skrzyżowaniem z Powązkowską. Kierowcy są w większości tego świadomi i już przed Powązkowską ustawiają się na dwóch pozostałych pasach, wykorzystując prawy w zdecydowanej większości do skrętu w Powązkowską. Wydzielenie pasa na potrzeby ruchu pieszego znacząco poprawi zaś warunki ruchu pieszych, którzy obecnie zmuszeni są korzystać z jezdni lub ze znacznie dłuższej drogi.

3) Komisja postuluje pozostawienie na odcinku Powązkowska-Niska przekroju dwóch pasów ruchu również po zakończeniu remontu muru. 400-metrowy odcinek dodatkowego pasa nie jest wykorzystywany przez samochody, może zaś poprawić warunki ruchu niezmotoryzowanych, którzy obecnie zmuszeni są korzystać z substandardowym rozwiązań, takich jak chodniki o szerokości niższej niż dopuszczalna dla ciągów pieszych przylegających do jezdni (obecny chodnik ma miejscami 1,5 m szerokości). W przypadku przeznaczenia prawego pasa na ciąg pieszo-rowerowy, korzystnym skutkiem powinno być również zmniejszenie ryzyka konfliktów pomiędzy rowerzystami a kierowcami na tym odcinku. Należy też podkreślić, że takie wykorzystanie prawego pasa znacząco skróci czas przebywania pieszego na jezdni, pozwalając na skrócenie czasów międzyzielonych, poprawiając efektywność ulicy zarówno z punktu widzenia pieszych jak i kierowców.

4) Komisja zwraca uwagę, że ulica Okopowa na wspomnianym odcinku stanowi granicę obszaru wskazanego w Mikroprogramie rewitalizacji dzielnicy Wola jako wymagającego m.in. zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dostosowanie układów komunikacyjnych do ich potrzeb.

Prezydium Komisji:
Arkadiusz Jerzak
Piotr Kostrzewa
Maciej Sulmicki