a) w przypadku ulicy Imbirowej na przejeździe zadeklarowano, że nic nie stoi na przeszkodzie do dopuszczenia dwukierunkowego ruchu rowerowego na całej długości ulicy. Jednak organizacja ruchu pozostała od tego czasu bez zmian.