b) w przypadku początkowego odcinka ulicy Orszady dwukierunkowy ruch rowerowy był przez większość minionego roku dopuszczony, co nie skutkowało wedle naszej wiedzy żadnymi wypadkami. Taka organizacja ruchu powinna zostać przywrócona na stałe.