Pismo ZM do Urzędu Dzielnicy Ursynów

Nawiązując do przeglądu infrastruktury rowerowej, który miał miejsce rok temu z udziałem przedstawicieli Urzędu Dzielnicy i Pełnomocnika ds. komunikacji rowerowej [zobacz >>>], proszę o informację na temat postępów prac w zakresie dopuszczenia dwukierunkowego ruchu rowerowego na ulicach Imbirowej i Orszady. Dwukierunkowy ruch rowerowy na tych ulicach został zgłoszony jako jeden z postulatów po przejeździe w czerwcu 2013 r. [zobacz >>>] Zwracam przy tym uwagę, że:

a) w przypadku ulicy Imbirowej na przejeździe zadeklarowano, że nic nie stoi na przeszkodzie do dopuszczenia dwukierunkowego ruchu rowerowego na całej długości ulicy. Jednak organizacja ruchu pozostała od tego czasu bez zmian.

b) w przypadku początkowego odcinka ulicy Orszady dwukierunkowy ruch rowerowy był przez większość minionego roku dopuszczony, co nie skutkowało wedle naszej wiedzy żadnymi wypadkami. Taka organizacja ruchu powinna zostać przywrócona na stałe.

Aby jeszcze bardziej ograniczyć ryzyko wypadków, należy jednak uzupełnić odcinek od Imbirowej do rozgałęzienia Orszady o progi wyspowe lub skrócone progi podłużne (nie podrzutowe), w takiej częstotliwości jak na pozostałej części ulicy. Powinny one być odsunięte od krawędzi jezdni, aby nie utrudniać ruchu pieszego i rowerowego, a równocześnie ograniczać ryzyko wjeżdżania samochodów z dużą prędkością w łuk, na którym mają prawo chodzić piesi i rowerzyści. Warto przy tym zauważyć, że rowerzysta prowadzący rower zajmuje dwukrotnie więcej miejsca niż jadący na rowerze, co znacząco zwiększa ryzyko znalezienia się na trasie kolizyjnej z wjeżdżającym pod górę samochodem. Tym samym uspokojenie ruchu jest konieczne niezależnie od decyzji co do dwukierunkowego ruchu rowerowego.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta ds. komunikacji rowerowej.