...ale też przed wycięciem części drzew. Mamy nadzieję, że pzostałe przetrwają, jako przykład rozwiązania godnego naśladowania.