Prezentowaliśmy tę ideę także w lapidarnej formie graficznej.