Skrzyżowanie Oxford Street i Regent Street oprócz czterech standardowych przejść dla pieszych przez wloty ulic posiada dwa dodatkowe przejścia diagonalne (na skos). Każde z sześciu przejść wyposażono w wyświetlacz odliczający czas do końca sygnału zielonego.