Dzięki oszczędnemu w porównaniu z polskim oznakowaniu poziomemu przejść dla pieszych (jedynie linie punktowe na krawędziach) całość wygląda dość dyskretnie i estetycznie nie przytłaczając nadmierną ilością farby.