W ramach ilustracji załączam zdjęcie ze schematem, jak można wykorzystać dostępną przestrzeń.