Po tym, jak w ursynowskim budżecie partycypacyjnym cała pula została przeznaczona na jeden projekt, nieznacznie przewyższający popularnością "Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na Ursynowie" [zobacz >>>], rowerzyści nie pozostali bierni. Jeden z nich, Krzysztof Nawrocki, wystąpił o uzupełnienie sieci rowerowej w zachodniej części dzielnicy - na ulicy Stryjeńskich. Biuro Pełnomocnika Prezydenta ds. komunikacji rowerowej poparło ten wniosek i przekazało do ZDM. Pozostaje mieć nadzieję, że postulat ten nie utknie u drogowców, tak jak podobne wnioski sprzed kilku lat w sprawie Płaskowickiej [zobacz >>>].

Pismo rowerzysty do biura Pełnomocnika (4 IX)

Zwracam się do Państwa z wnioskiem o wytyczenie pasów dla rowerów na ul. Stryjeńskich (na Ursynowie).

Ulica ta nie posiada obecnie żadnej infrastruktury przeznaczonej dla rowerów, natomiast jej jezdnie są przewymiarowane. Obecna organizacja ruchu stwarza zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu:

1. kierowcy nagminnie przekraczają dozwoloną prędkość: stwarzając zagrożenie dla siebie i dla pieszych,

2. rowerzyści - obawiając się szybko jadących samochodów - poruszają prawie wyłącznie się chodnikiem - stwarzając zagrożenie dla pieszych,

3. piesi - zwłaszcza w rejonie skrzyżowania Stryjeńskich / Przy Bażantarni - narażeni są na potrącenia.

Zwłaszcza zagrożenie wymienione w pt 3 zwiększyło się znacznie po otwarciu w tym rejonie nowego sklepu Lidl. Po ostatnim potrąceniu pieszych na wspomnianym skrzyżowaniu Radni Ursynowa zaczęli domagać się zainstalowania tam sygnalizacji świetlnej.

Moim zdaniem uspokojenie ruchu poprzez zwężenie pasów i wytyczenie pasów dla rowerów w jezdni jest znacznie bardziej efektywną metodą rozwiązania problemu, gdyż pozwoli uspokoić ruch samochodowy, poprawiając jednocześnie warunki jazdy dla rowerzystów, i bezpieczeństwo pieszych.

Rozwiązanie takie będzie też zgodne z obowiązującą w Warszawie strategią zrównoważonego rozwoju systemu transportowego, i uzupełni wyraźną lukę w infrastrukturze rowerowej w tym rejonie Ursynowa.

Liczę na Państwa pomoc, i proszę o odpowiedź drogą elektroniczną.

Pozdrawiam,
Krzysztof Nawrocki

Pismo z biura Pełnomocnika do ZDM (3 X)

Szanowni Państwo,

przesyłam wniosek p. Krzysztofa Nawrockiego dotyczący wyznaczenia pasów rowerowych na ul. Stryjeńskich z prośbą o rozważenie możliwości wyznaczenia takich pasów przez Zarząd Dróg Miejskich. Jednocześnie informuję, że Biuro Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej wyraża pozytywną opinię dla tego przedsięwzięcia. Na całym odcinku ul. Stryjeńskich nie występuje parkowanie. Przekrój jezdni jest wystarczający do wyznaczenia pasów rowerowych z zachowaniem jednego pasa ruchu ogólnego na całej długości ulicy. W związku z faktem, że obecnie ulica ta jest zawężona punktowo do 1 pasa ruchu, wyznaczenie pasów rowerowych nie ograniczy przepustowości ciągu. Ponadto, na odcinkach o większym przekroju istnieje możliwość wyznaczenia miejsc postojowych na jezdni, co poprawi bilans parkingowy w tym rejonie Ursynowa. W związku z tym, wyznaczenie pasów rowerowych jest rozwiązaniem korzystniejszym niż budowa wydzielonej drogi dla rowerów.

Proszę o odniesienie się do propozycji i udzielenie odpowiedzi zainteresowanemu drogą elektroniczną z kopią do naszej wiadomości.

Z poważaniem,
Mikołaj Pieńkos
Inspektor
Biuro Pełnomocnika m. st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej