Poprzedniego dnia do późnego wieczora w siedzibie ZM trwały ostatnie przygotowania, głównie plansz z hasłami. Przed południem ruszyliśmy z Koszykowej z koszem roweru towarowego wyładowanym znacznie powyżej brzegów.