Frekwencja na marszu była imponująca – przyszło około 250 osób.