(Tu na przykład trzy osoby i zebra musiały się zmieścić w jednym rzędzie.)