Ich nadmiar sprawia, że gdy latem w sposób zupełnie naturalny gastronomia próbuje wyjść na powietrze, koliduje to z podstawowymi funkcjami chodników, a klientów zmusza do oglądania karoserii.