Oczy otwarte na Warszawę codziennie przyglądają się zmaganiom "biedapieszych" na kostce Bauma.