...wyścigu z czasem, który daje tu pieszym sygnalizacja świetlna. Trzeba biec, aby w jednym cyklu pokonać obie jezdnie.