Przejście Traktem Królewskim na plac Trzech Krzyży, pokazało, kto może w Warszawie czuć się po królewsku. Po przejęciu parkingów na placu przez miasto, samochody mogą najeżdżać maskami na przylegający chodnik. Dla pieszych, po odjęciu skrajni od strony jezdni, zostaje metr chodnika.