Jak mówi Robert Buciak, prezes Federacji Piesza Polska (na zdjęciu podpisuje deklarację założycielską w imieniu Zielonego Mazowsza) – Chodzenie jest najzdrowszym, najtańszym i jedynym dostępnym dla wszystkich sposobem przemieszczania się. Przed nami wiele lat pracy nad przywróceniem priorytetu dla ruchu pieszego na polskich drogach. Współpraca strony społecznej, administracji, policji, sądów i władz ponad podziałami politycznymi jest jedyną drogą do tego celu.