Jest już dzisiaj niemal pewne, że we wtorek nie wyjedzie ani jeden tani pociąg marki InterRegio spółki Przewozy Regionalne. I to po raz pierwszy nie w wyniku decyzji przewoźnika, ale wbrew jego woli, po arbitralnej decyzji zarządcy infrastruktury - spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze protestuje przeciwko tej decyzji, pozbawiającej przeciętnego Polaka możliwości podróżowania między głównymi miastami kraju bez wydawania ponad 100 zł na bilet.

Dzisiaj Stowarzyszenie skierowało do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i zamiarze popełnienia przestępstwa przez zarząd spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zarzuty dotyczą m.in. działania na szkodę spółki w wyniku:

- zwiększenia kosztów osobowych (kwietniowa podwyżka wynagrodzeń o ok. 255 zł / os. co daje roczny koszt ok 120 mln zł) mimo braku środków na inwestycje niezbędne do utrzymania sieci kolejowej;

- ograniczenia własnych przychodów na skutek własnej decyzji zarządcy o zawieszeniu pociągów na swojej sieci, które przewoźnicy chcą realizować;

- doprowadzenia do stanu technicznej śmierci wielu odcinków linii kolejowych, nawet na liniach magistralnych i znaczenia międzynarodowego (prędkości 20-50 km/h) w wyniku zaniechania utrzymania linii kolejowych;

- zaniechania działań naprawczych polegających na naprawie i likwidacji najbardziej uciążliwych ograniczeń prędkości wymagających stosunkowo niedużych nakładów, jak podbijanie torów, usuwanie wychlapów, wymiana podsypki, podkładów, zużytych szyn, nawierzchni przejazdowej;

- dopuszczania do ruchu taboru powodującego szybkie zużycie torów po naprawie głównej na liniach o charakterze górskim;

- planowania wprowadzenia od grudnia 2010 r. zamknięcia linii kolejowych kończących się na szlaku bez stacji m.in. Wieliczka Rynek, Ciechocinek, Rabka Zdrój, Kalisz Pomorski Miasto itd.;

- braku absorpcji powierzonych środków pomocowych UE grożących utratą pomocy publicznej przyznanej Polsce na lata 2007-2013 (prognoza wykonania na koniec 2010 r. wg realizacji za I kwartał - na poziomie 20%).

Zarząd wyłącznie w wyniku własnej decyzji zmniejszy swoje wpływy od największych przewoźników pasażerskich w kraju o 13%, argumentując to brakiem płynności finansowej i zaległościami w płaceniu przez nich należności, a w tym samym momencie posiada 120 mln zł na wysokie podwyżki wynagrodzeń przerośniętej załogi, której nie potrafi efektywnie wykorzystać dla właściwego utrzymania majątku - podkreśla Hubert Pollak, wiceprezes Zielonego Mazowsza.

Uważamy, że podejmowane czyny zabronione stanowią na przedstawionych powyżej wielu płaszczyznach dowód na prowadzenie przez Zarząd PKP PLK S.A. działań na szkodę własnej firmy PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. i nadużycia funkcji w celu prowadzenia działań na szkodę państwa polskiego i jego obywateli oraz majątku publicznego, jakim jest jego infrastruktura transportowa, w tym sieć kolejowa - konkluduje Stowarzyszenie.

Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej w najbliższych dniach. Będziemy informować o wszelkich zapowiadanych formach protestu przeciw tym skandalicznym działaniom.

Póki co apelujemy o wysyłanie e-mali do premiera rządu RP w tej sprawie.