Z przyjemnością i satysfakcją informujemy, że nasze starania o poprawę oznakowania przejazdów rowerowych przez jezdnie w dwóch miejscach odniosły skutek. Chcemy też zachęcić rosnącą rzeszę użytkowników dróg rowerowych do aktywności na rzecz poprawy ich bezpieczeństwa i wygody. Tym razem przy użyciu telefonu, a nie sekatora [zobacz >>>] czy łopaty [zobacz >>>] [zobacz >>>] ;-) Czyli, jak chciał komisarz Kochalski, kulturalnie artykułując potrzeby.

Rondo Babka

Od pierwszych wniosków w sprawie wybrakowanego oznakowania ronda Babka (Radosława) do ich realizacji musiały upłynąć DWA lata wypełnione parokrotnym ponawianiem sprawy zagrożenia, jakie stwarzają te braki. [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>]

Przez kilka lat nic nie informowało kierowców o wjeżdżających prostopadle rowerzystach. (zdj. po lewej). Obecnie powinni być tego świadomi (zdj. po prawej).

Po lewej nieciągły przejazd pozbawiony przez kilka lat przepisowego oznakowania poziomego, po prawej sytuacja obecna - przez ul. Słomińskiego wreszcie można przejechać w pełni legalnie i znacznie bezpieczniej.

Gwiaździsta/Podleśna

W sprawie tego skrzyżowania zapytanie do Inżyniera Ruchu skierowaliśmy 26 stycznia 2007 r. publikując jednocześnie materiał w witrynie [zobacz >>>]. W połowie maja (czyli dość szybko jak na stołeczne zwyczaje) skorygowano nieprawidłowości oznakowania pionowego.

Po lewej wcześniejsze nieprzepisowe oznakowanie (D-6), po prawej obecne (D-6b). Niestety, zużyte oznakowanie poziome nadal jest ledwo widoczne... Oszczędza się farbę?

Także od strony północnej zastąpiono znak D-6 znakiem D-6b. Dobre i to, choć w tym miejscu jak najbardziej uzasadnione wydaje się zastosowanie znaku ostrzegawczego A-24.

Czekamy na podobne działania również w innych miejscach - znanych od dawna [zobacz >>>] [zobacz >>>]. Liczymy, że czas reakcji na tego typu postulaty będzie malał, a projektanci, wykonawcy i organ nadzorujący ruch nie dopuści do powstawania takich niedoróbek, jakich istną kolekcję zgromadziła Warszawa w ostatnich latach.

Ty też możesz interweniować

[zobacz >>>]