W lipcu podjęliśmy kolejne dwie próby przypomnienia władzom Warszawy o ciążącym na nich obowiązku wprowadzania priorytetów dla transportu publicznego w ruchu ulicznym [zobacz >>>] [zobacz >>>]. Tym razem wybraliśmy dwie ulice, na których sprawność komunikacji tramwajowej - jak na ironię - pogorszyła się w efekcie wprowadzenia nowych sygnalizacji świetlnych: Dywizjonu 303 i Marymoncką.

Poniżej reakcja Inżyniera Ruchu z komentarzem od redakcji. Korzystając z okazji prezentujemy też ciekawe przykłady filmowe.

Dywizjonu 303

Warszawa, 12.08.2011r.

BD-IR-IS-BMO-7223-131-2-11 l.p.: 366/11

Do: Zielone Mazowsze

Dotyczy: pisma TRP-11-006-01 z dnia 13.07.2001 r.

W odpowiedzi na ww. pismo dotyczące uprzywilejowania komunikacji tramwajowej na ul. Obozowej w rejonie pętli tramwajowej Koło, uprzejmie informuję, iż przeprowadzona kontrola w terenie potwierdziła Państwa spostrzeżenia odnośnie możliwości uprzywilejowania ruchu tramwajowego na przejeździe ukośnym przez ul. Obozową. W związku z powyższym wystąpiono pisemnie do Zarządu Transportu Miejskiego oraz Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. o opracowanie stosownej dokumentacji projektowej.

Janusz Galas
Z-ca Dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji
Inżynier Ruchu m.st. Warszawy

Do wiadomości:
Zarząd Transportu Miejskiego
Tramwaje Warszawskie

Warszawa, dnia 12.08.2011r.

BD-IR-IS-BMO-7223-131-3-11 l.p.: 367/11

Do: Zarząd Transportu Miejskiego
Tramwaje Warszawskie

Dotyczy: uprzywilejowania komunikacji publicznej na skrzyżowaniu ulic Obozowa-ks. Janusza.

W związku z otrzymanym pismem "Zielonego Mazowsza" w sprawie uprzywilejowania komunikacji tramwajowej na ul. Obozowej w rejonie pętli "Koło", zwracam się z prośbą o opracowanie stosownego projektu sygnalizacji świetlnej doraźnie (do czasu modernizacji trasy tramwajowej w ul. Obozowej) poprawiającego warunki ruchu tramwajowego na ww. skrzyżowaniu.

Sugeruję wykonanie dokumentacji w porozumieniu z Zarządem Dróg Miejskich celem wypracowania optymalnego rozwiązania.

Janusz Galas
Z-ca Dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji
Inżynier Ruchu m.st. Warszawy

Do wiadomości:
Zielone Mazowsze

Marymoncka

Warszawa, 22.08.2011r.

BD-IR-IS-BMO-7223-118-2-11 I.p.: 378/11

Do: Zielone Mazowsze

Dotyczy: pisma TRP-11-007-01 z dnia 28.07.2011r.

W odpowiedzi na ww. pismo dotyczące warunków ruchu tramwajowego w ul. Marymonckiej, uprzejmie informuję, iż projekty programów sygnalizacji świetlnej na wymienione w piśmie skrzyżowania wykonane zostały w 2007 r. na okoliczność budowy ścieżki rowerowej w ul. Marymonckiej. Nie wymagano wówczas priorytetów tramwajowych w algorytmach sterowania adaptacyjnego sygnalizacją świetlną. Podstawową kwestią była przepustowość ruchu tramwajowego i bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Niemniej potwierdzam, iż w przypadku ul. Marymonckiej zasadnym jest zastosowanie priorytetu tramwajowego w sterowaniu adaptacyjnym sygnalizacją świetlną. W związku z powyższym przekazują Państwa pismo do Zarządu Transportu Miejskiego i Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. celem opracowania stosownej dokumentacji projektowej uwzględniającej uprzywilejowanie transportu zbiorowego w ul. Marymonckiej.

Janusz Galas
Z-ca Dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji
Inżynier Ruchu m.st. Warszawy

Otrzymuje:
Zarząd Transportu Miejskiego
Tramwaje Warszawskie

Od redakcji

Inżynier Galas - od lat nieprzejednany oponent ruchu rowerów pod prąd - zaskoczył nas ostatnio swym poparciem dla kontrapasa rowerowego na torowisku wzdłuż Nowowiejskiej. Jakby tego było mało - teraz w dwóch pismach z rzędu przyznaje nam rację. Nie można było odłożyć ich tylko ad acta. Czy to istotna zmiana nastawienia Inżyniera Ruchu, czy chwilowa dobroduszność by nie pogłębiać frustracji z powodu końca wakacji? Zobaczymy.

Z pełnią pochwał wstrzymamy się do czasu realizacji postulowanych zmian. Tymczasem - niech wszyscy zainteresowani o tym wiedzą i również pilnują, byśmy ich doczekali jak najszybciej. Dla poprawy motywacji decydentów i obywateli umieszczamy poniżej dwa filmy. Wcale nie z Zachodniej Europy tym razem. Może ktoś zawstydzi się, że podobnych przykładów próżno szukać w stolicy Polski wlokącej się w ogonie inżynierii ruchu?

Jest jeszcze jeden powód do zawstydzenia. W maju 2009 roku opiniując zmiany na ul. Marymonckiej napisaliśmy do BDIK: Poważne zaniepokojenie budzi wprowadzenie sygnalizacji dla tramwajów przecinających ul. Dewajtis, co grozi ich znaczącym spowolnieniem. Uważamy takie rozwiązanie za dopuszczalne jedynie pod warunkiem skutecznej detekcji tramwajów gwarantującej im priorytet przejazdu [zobacz >>>]. Obawy potwierdziły się w 100%. Do opracowania stosownej dokumentacji projektowej trzeba było obnażenia wad poprzedniej na żywym organizmie. A gdyby tak przemyśleć ją przed wydaniem publicznych pieniędzy na realizację? Albo chociaż posłuchać darmowej podpowiedzi?

Śródtytuły i wytłuszczenia dodane przez redakcję.

Film z Łodzi

Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na dwa fragmenty. 1. Kiedy tramwaj nadjeżdża w czasie fazy zielonej dla samochodów - ulega ona skróceniu, nawet do mniej niż 10 sekund (zob. 2:30). 2. Zbliżanie się tramwaju podczas fazy czerwonej dla samochodów może spowodować jej wydłużenie - dwa składy podjeżdżają i odjeżdżają jeden po drugim, bez istotnej zwłoki (zob. 1:14 i 1:47), zaś samochody czekają wtedy niemal półtorej minuty.

Film z Poznania

Ten film dowodzi, że transport szynowy można traktować priorytetowo nie tylko na wydzielonych torowiskach, jak widoczne na poprzednim, ale także na drogach o węższym przekroju.

Dla wytrwałych - Marymoncka 2009

W odpowiedzi czytamy, że dla autorów sygnalizacji świetlnej dobudowanej w 2007 r. na Marymonckiej podstawową kwestią była przepustowość ruchu tramwajowego. Trochę trudno w to uwierzyć, jeśli doświadczyło się tej przepustowości w praktyce - udokumentowanej na dwóch filmach:

www.youtube.com/watch?v=HOlLbDAPoCg

www.youtube.com/watch?v=_xQsnlhVQdw

Obecnie jest podobnie, choć bezsprzecznie skrócono fazę zieloną dla pieszych i rowerzystów, więc gotów do odjazdu tramwaj zamiast 30-45 sekund czeka ,,jedynie'' 10-15... Wierzymy, że najdalej za parę miesięcy podobne sceny pozostaną jedynie przykrym wspomnieniem.