W lipcu podjęliśmy kolejne dwie próby przypomnienia władzom Warszawy o ciążącym na nich obowiązku wprowadzania priorytetów dla transportu publicznego w ruchu ulicznym [zobacz >>>] [zobacz >>>]. Tym razem wybraliśmy dwie ulice, na których sprawność komunikacji tramwajowej - jak na ironię - pogorszyła się w efekcie wprowadzenia nowych sygnalizacji świetlnych: Dywizjonu 303 i Marymoncką.