Raport z przeglądu infrastruktury zorganizowanego przez Ursynowską Grupę Rowerową w dniu 16 czerwca 2013 r, z udziałem przedstawicieli Urzędu Dzielnicy Ursynów oraz Urzędu m.st. Warszawy odpowiedzialnych za budowę i utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie dzielnicy Ursynów.

Budynek Urzędu Dzielnicy Ursynów - stojaki rowerowe

Przed budynkiem Urzędu Dzielnicy znajdują się prawidłowe [zobacz >>>] stojaki rowerowe. Na terenie dzielnicy jest jednak wiele miejsc, w których brakuje właśnie takich solidnych stojaków: przy placówkach Ursynoteki, przy spółdzielczych domach kultury, przy przedszkolach (dla rodziców dowożących dzieci w przyczepkach i w fotelikach), przy placówkach UCSiR, przy placówkach NFZ, w miejscach gdzie zlokalizowane są placówki handlowo-usługowe.

Ze względu na często popełniane błędy w montażu stojaków uczulamy, by stojaki były solidnie przytwierdzone do podłoża (wbetonowane), by między stojakami zachowana została odpowiednia odległość, by stojaki nie znajdowały się zbyt blisko ściany budynku lub innych przeszkód utrudniających właściwe oparcie roweru o stojak.

Skrzyżowanie al. KEN i Ciszewskiego

Przejazd północ-południe

Szerokość przejazdu poniżej minimalnej dopuszczalnej prawem zarówno na wysepce jak i po północnej stronie. W wyniku naszej interwencji przejazd na wysepce został w międzyczasie poszerzony o około 50 cm.

Pozostaje poszerzenie przejazdu po stronie północnej (poprzez zmniejszenie powierzchni trawnika)

Przejazd wschód-zachód

Sygnalizatory w skrajni poziomej (na zdjęciu po lewej stronie) zwężają użyteczną szerokość przejazdu i stanowią zagrożenie. Na tym przejeździe bezpieczne wyminięcie się dwóch rowerów jadących z przeciwnych stron jest niemożliwe: rowerzyści przejeżdżający od strony sygnalizatorów zmuszeni są do wyjeżdżania na środek przejazdu - żeby uniknąć uderzenia kierownicą o słup sygnalizatora. 1. przesunąć sygnalizatory poza DDR. 2. obniżyć nienormatywne krawężniki wysepki.

Ul. Kiedacza i Nugat

Zamiast planowanej budowy drogi rowerowej rekomendujemy wyznaczenie pasów dla rowerów w jezdni lub uspokojenie ruchu z wykorzystaniem wyspowych progów spowalniających. Oba rozwiązania są wielokrotnie tańsze niż budowa wydzielonej drogi rowerowej. Dla ulic o takim natężeniu ruchu są to również rozwiązania bezpieczniejsze i wygodniejsze dla rowerzystów. Proponowane przez nas rozwiązania są również wygodniejsze i bezpieczniejsze dla pieszych.

Skrzyżowanie ul. Rosoła i Gandhi

Skorygować przebieg drogi dla rowerów po południowej stronie skrzyżowania z ul. Gandhi.

Ul. Panoramiczna

Przede wszystkim rekomendujemy nie powielanie tego błędu - budowy wydzielonej drogi rowerowej przy mało ruchliwej lokalnej uliczce z progami spowalniającymi, gdyż utrudnia ona przemieszczanie się zarówno rowerzystom jak i pieszym. Na ulicy tego typu nawet mało doświadczony rowerzysta czuje się bezpiecznie. Do rozpatrzenia: zamiana ścieżki rowerowej na chodnik poprzez usunięcie oznakowania poziomego i pionowego.

Ul. Imbirowa i Kokosowa

W celu poprawy połączenia Ursynowa z Wilanowem wnosimy o umożliwienie ruchu rowerów w obu kierunkach na całej długości obu ulic poprzez wyznaczenie kontrapasów rowerowych na odcinkach jednokierunkowych lub dopuszczenie ruchu rowerowego pod prąd na zasadach ogólnych (przy pomocy oznakowania pionowego). Obie ulice są ulicami o ruchu uspokojonym, na których nie ma przeciwwskazań do dwukierunkowego ruchu rowerowego.

Ul. Rosoła odcinek Jeżewskiego - Wąwozowa

Wytyczyć fragment drogi dla rowerów w ul. Rosoła: od skrzyżowania z Jeżewskiego do skrzyżowania z Wąwozową.

Dodatkowe miejsce potrzebne na drogę dla rowerów po zachodniej stronie ul. Rosoła można uzyskać zmniejszając o około 2 m szerokość przylegających do chodnika osiedlowych parkingów. Zwracamy uwagę, że powierzchnia tych parkingów od strony sąsiadującej z ciągiem pieszym jest od wielu lat mało wykorzystana (krzaki, wysoka roślinność, porzucony dawno motocykl).

Uwaga: pomysł, aby wygospodarować pas na drogę dla rowerów z mało wykorzystywanych parkingów znajduje się już w dokumencie Koncepcja sieci tras rowerowych dla Dzielnicy Ursynów miasta stołecznego Warszawy (punkt 5.2.21, str. 31) stworzonym na zlecenie Dzielnicy Ursynów w 2006 roku! Należy zauważyć, że zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Ursynów Południe - Kabaty, przewidziana jest droga dla rowerów po zachodniej stronie ulicy na całej jej długości.

Ul. Nowoursynowska odcinek od Kabackiej do Rzekotki

Wytyczyć chodnik i drogę dla rowerów.

Zobacz natężenie ruchu na tym fragmencie drogi:

Skrzyżowanie al. KEN i ul. Wąwozowej

Na głównym ciągu rowerowym w Al. KEN (Ursynów - Las Kabacki) dostosować sygnalizację tak aby rowerzysta jadący w kierunku północ - południe pokonywał skrzyżowanie na jednej fazie świateł. Zatrzymywanie się rowerzystów na małej trójkątnej wysepce jest niebezpieczne (rowerzyści nie mieszcząc się na niej i blokują skręt w prawo pozostając na jezdni) oraz utrudniające ruch pieszym (rowerzyści blokują możliwość zejścia z pasów na al. KEN).

Ul. Stryjeńskich

Rekomendujemy wyznaczenie pasów rowerowych w jezdni (ewentualnie budowę drogi dla rowerów). Wraz z planowanymi pasami rowerowymi na ul. Dereniowej stworzą one potrzebny i spójny ciąg komunikacji rowerowej N-S w zachodniej części Wysokiego Ursynowa. Ul. Stryjeńskich ma cztery pasy ruchu dla samochodów, co skłania kierowców do rozwijania nadmiernej prędkości. Zwężenia w okolicach skrzyżowania z ul. Płaskowickiej i w okolicach ul. Wąwozowej sprawiają, że pozostawienie dodatkowych pasów ruchu w środkowej części jest zupełnie nieuzasadnione i niebezpieczne (skłania kierowców do niebezpiecznych zachowań i powoduje tworzenie się zatorów na obu końcach ulicy)

Ul. Wełniana

Rekomendujemy nie powielanie tego błędu, tj. budowy wydzielonej drogi dla rowerów przy ulicy, na której nawet mało doświadczeni rowerzyści czują się bardzo bezpiecznie (minimalny ruch, progi spowalniające, mała prędkość samochodów).

Skrzyżowanie ul. Stryjeńskich i ul. Belgradzkiej

1. Wytyczyć przejazd dla rowerów przez ul. Stryjeńskich; 2. Wybudować łącznik z ul. Moczydłowską oraz łącznik z ulicą osiedlową na tyłach kościoła (dzięki temu ostatniemu - przy użyciu ulic osiedlowych będzie można dojechać do drogi dla rowerów przy ul. Pileckiego.

Aby zachować parkowy charakter okolicy nawierzchnię drogi dla rowerów i pieszych można wykonać z samoklinującej mieszanki piaskowo-żwirowej. Zdjęcie satelitarne pokazuje wiele dzikich, mocno wyjeżdżonych i uczęszczanych szlaków rowerowych w okolicy tego skrzyżowania, należy więc rozważyć także inne fragmenty dróg rowerowych w tym rejonie.

Zobacz film obrazujący ruch rowerów na tym przejściu:

Ul. Pileckiego

Potrzebny remont generalny z wymianą nawierzchni drogi rowerowej. Ul. Pileckiego to jedna z najstarszych dróg rowerowych na Ursynowie. Zbudowana z kostki fazowanej droga jest od wielu lat nierówna i niewygodna. Punktowe remonty nie mogą poprawić komfortu jazdy ani bezpieczeństwa. Wnioskujemy o wymianę nawierzchni na asfaltową.

Ul. Dereniowa

Prosimy o przyspieszenie prac nad wyznaczeniem pasów rowerowych w jezdni ul. Dereniowej oraz rozpoczęcie prac nad wyznaczeniem pasów rowerowych w innych ulicach, gdzie warunki dla zastosowania takiego rozwiązania są szczególnie korzystne (Beli Bartoka, Jastrzębowskiego, Romera, Surowieckiego, Herbsta, Cynamonowa, Kiedacza, Nugat).