Dzisiaj wykonaliśmy test prototypowego jednoosobowego przenośnego przejścia dla pieszych. Test odbył się na tymczasowym przejściu dla pieszych przez ulicę Emilii Plater na wysokości Dworca Centralnego. W wyniku testu przejście dla pieszych otrzymało od Zielonego Mazowsza trzy atesty:

Atest nr 1 - prawny

Stwierdzono, że jednoosobowe przejście dla pieszych na ulicy Emilii Plater jest zgodne z prawem miejscowym - na mocy par. 12, ust. 1, p. 5f uchwały Rady Miasta Warszawy nr XCIV/2749/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku przejście to powinno funkcjonować na stałe.

Atest nr 2 - bezpieczeństwa

Stwierdzono, że przenośne przejście dla pieszych jest bezpieczne, a na ulicy Emilii Plater już ponad milion osób skorzystało z przejścia bez wypadku. [*]

Atest nr 3 - płynności ruchu

Stwierdzono, że przenośne przejście dla pieszych nie wpływa ujemnie na płynność ruchu drogowego i usprawnia ruch pieszy, a na ulicy Emilii Plater osiągnęło przepustowość 3000 pieszych na godzinę i 1500 pojazdów na godzinę. [**]

Co dalej?

Atestowane przejście dla pieszych, jako prezent gwiazdkowy, zostało przekazane urzędowi miasta stołecznego Warszawy do stałego użytkowania. Wraz z prezentem przekazano petycję o pozostawienie na stałe przejścia dla pieszych przez ulicę Emilii Plater na wysokości Dworca Centralnego. Wszystkim biorącym udział w teście oraz tym, którzy podpisali się pod petycją serdecznie dziękujemy. Jeśli nie na Gwiazdkę, to na Nowy Rok należy Wam się prezent dla pieszych.

Zdjecia

Przygotowania do testów.

50 osób na minutę to bardzo ostrożny szacunek wykorzystania przejścia.

Test bezpieczeństwa.

Jedynym problemem okazała sie ogromna kałuża na wyremontowanej jezdni wschodniej. Niestety, wykształcenie oferowane przez polskie uczelnie techniczne nie wystarcza, by zrozumieć, że woda nie płynie pod górę i że odpływ powinien znajdować się w najniższym miejscu.

Przypisy

[*] W okresie funkcjonowania przejścia tymczasowego na ulicy Emilii Plater od 21.10.2010 do 22.12.2010 (60 dni) można przyjąć, że korzystało z niego w najbardziej uczęszczanych godzinach dziennych od 8 do 18 (10 godzin) ok. 50 osób na minutę (1 godzina ma 60 minut). Po przemnożeniu otrzymujemy ostrożny szacunek 60x10x50x60 = 1.800.000 pieszych użytkowników.

[**] Obliczenie natężenia ruchu pieszego jak w poprzednim objaśnieniu: 50 osób na minutę x 60 minut = 3000 pieszych użytkowników na godzinę. Natężenie ruchu pojazdów przyjęto według danych ZDM za rok 2009, w godzinach szczytu porannego, kiedy to 812 pojazdów na godzinę przejeżdża jezdnią zachodnią i 780 jezdnią wschodnią, co daje razem 1592 pojazdy na godzinę. Jeśli przyjąć średnie zapełnienie pojazdów nawet w wysokości 1,5 osoby na pojazd, to liczba przejeżdżających osób wyniesie ok. 2400 na godzinę.