Projekt wykonawczy uzgodniony z BDiK przewidywał m. in. ciągłość nawierzchni drogi rowerowej na przejazdach...