...dwa przejazdy przeprowadzone grzbietem progu zwalniającego...