...oraz konieczność usunięcia z przejazdów rowków odwadniających.