Początek drogi rowerowej przy ul. Kraśnickiej, pierwsza wersja projektu. Zjechanie z jezdni Radzymińskiej na ścieżkę wymagałoby tutaj wykonania ryzykownego przeciwskrętu na pasach dla pieszych, wśród ruszających z piskiem opon samochodów.