Dlatego stanęło na ścieżce poprowadzonej już za pierwszym szpalerem drzew, tuż obok chodnika. Jedynie przy samym przystanku Park Praski parkowanie skośne zostanie zamienione na równoległe, co przy okazji poprawi bezpieczeństwo na jezdni.