Podobne jednokierunkowe włączenie na ścieżkę przed światłami zaproponował projektant z ul. Trockiej. Wzdłuż ul. Radzymińskiej w stronę centrum trasa prowadzi jezdnią serwisową, w stronę Kraśnickiej - wydzieloną ścieżką.