Łącznik wzdłuż Targowej ułatwia wjechanie na ścieżkę z ul. Wileńskiej. Być może konieczne będą jeszcze drobne korekty przebiegu w okolicach kiosku.