Początkowo ścieżka planowana była zaraz przy jezdni, w miejscu istniejących słabo wykorzystywanych miejsc parkingowych. Jednak przebieg ten został oprotestowany ze względu na słoneczne letnie weekendy i różnego rodzaju festyny, kiedy to biedny Park Praski przeżywa najazd zmotoryzowanych.